Verslo valdymo sistemų rūšys bei nauda

ERP sistema

Gamybos ir organizacinių užduočių sprendimas atima daug laiko ir neleidžia susitelkti ties verslo plėtra? Įdiegus įmonės valdymo sistemą darbas bus automatizuotas ir bus užtikrinta efektyvi padalinių sąveika. Jo naudojimas bus įdomus tiek didelėms įmonėms, tiek vidutinio ir smulkaus verslo atstovams.

Įmonės valdymo sistema gali turėti įvairių tikslų

Finansinė ir vadybinė – siekiant automatizuoti apskaitos funkcijas daugelyje sričių (personalo, pardavimų, apskaitos, sandėliavimo ir kt.).
Gamyba – įvairių pramonės šakų (elektronikos, mechaninės inžinerijos, aviacijos ir kt.) technologinių procesų valdymui.

Priklausomai nuo funkcinio vaidmens, yra daug sistemų tipų

ERP sistema – leidžia optimizuoti vidinius įmonės procesus, derinti verslo informaciją ir atlikti efektyvų planavimą, operatyvinę apskaitą bei spręsti esamas problemas. ERP įdiegimas leidžia automatizuoti visus procesus įmonėje: personalo valdymą, apskaitą, tiekimą ir pardavimą; planavimo, analizės procesai; gamybinė veikla.
ERP II – naudojamas išorinei ir vidinei įmonės komunikacijai valdyti.
MRP siekiama sumažinti išlaidas, susijusias su medžiagomis ir atsargomis.
MRPII – leidžia kompetentingai planuoti technologinius išteklius.
SCM – reikalingas tiekimo grandinės valdymui.
CSRP yra orientuota į klientų integravimą į užsakymų valdymo sistemą.
CRM – užtikrina bendravimą su potencialiais klientais ir klientais.
Atsižvelgiant į iškeltas užduotis, įmonės mastą ir veiklos pobūdį, galima integruoti tiek sudėtingą sistemą (pvz., ERP), tiek atskirą modulį (pavyzdžiui, CRM diegimas), į kurį gali būti įtraukti kiti moduliai. pridėta laikui bėgant.

Diegti sistema dėl laiko trūkumo

Visų pirma, tai yra asmeninio laiko trūkumas informacijos srautams gauti ir apdoroti bei priimti pagrįstus valdymo sprendimus. Siekdami išspręsti šią problemą, savininkai ir investuotojai yra priversti nemažą dalį savo įgaliojimų perduoti (deleguoti) kitiems asmenims, o ateityje (dažniausiai aklai) pasikliauti savo pateikta informacija ir nuomone, taip pat priimtais sprendimais. jie daro.

Kartu neišvengiamai didėja savininkų ir investuotojų priklausomybė nuo asmenų, kuriems buvo deleguoti įgaliojimai valdyti verslą, sąžiningumo ir profesionalumo. Iš tikrųjų dalyvaujančių asmenų valdymo efektyvumas yra nulemtas oficialių finansinių ir ekonominių rezultatų arba jų pačių subjektyvios nuomonės, dažnai paremtos nepatikrinta ar nepatikima informacija, lygmeniu.

Verslo ir į jo struktūrą įtrauktų verslo procesų plėtra visada veda į valdymo vertikalės išplėtimą, sudėtingumą, sulėtėjimą ir neefektyvumą priimant operatyvinius sprendimus visai organizacinei verslo struktūrai, sulėtėja plėtros tempai ir dažnai į verslo sąstingį.

Verslo plėtra visada lemia poreikį deleguoti įgaliojimus operatyviniam valdymui

Pasitikėjimas yra priverstinė ir išskirtinė priemonė, kai prarandama kontrolė arba ją sunku įgyvendinti. Visi žino, kad kontrolė yra geriau nei tik pasitikėjimas. Tačiau aiški kontrolė turi neigiamų pasekmių. Tai lemia papildomai sugaištą laiką jo įgyvendinimui ir, svarbiausia, staigų kontroliuojamų asmenų, atliekančių valdymo funkcijas, motyvacijos sumažėjimą. Dėl šios priežasties kontrolė turėtų būti vykdoma sistemingai, griežtai formalizuotai, nešališkai ir neįtraukiant kontroliuojamų asmenų jos įgyvendinimo etape.

Be to, verslo procesų apskaitos ir kontrolės technologija neturėtų apsunkinti valdymo užduočių, jos tikslas yra pakeisti, supaprastinti ir padidinti valdymo efektyvumą bei kokybę. Iškyla svarbiausias klausimas, kas turėtų vykdyti kontrolę, atsižvelgiant į tai, kad tai gana sudėtinga ir brangi procedūra, kurios įgyvendinimas gali būti ne vienam ar net žmonių grupei.

Verslo procesų analizė

Vienkartinė visų verslo procesų veiklos analizė ir tuo remiantis pagrįstų strateginių sprendimų priėmimas žmogui gali pasirodyti neįgyvendinama užduotis. Faktas yra tas, kad žmogaus protas, kaip ir mašininis protas, turi tam tikrą RAM talpą, kuri naudojama dabartinėms problemoms spręsti, kurių tūris negali viršyti maksimalios atminties ribos.

Apibendrinant

Šiuo metu pasaulyje yra daugybė mokslinių hipotezių, atradimų ir pokyčių, kurių supratimas yra už eilinio ir nepasiruošusio žmogaus suvokimo ribų. Jei svarstysime sudėtingas, daugiapakopes organizacines struktūras ir informaciją, susijusią su jų operacine veikla, tai objektyviai susiduriame su ta pačia didelio kiekio informacijos suvokimo ir analizės problema, kaip ir su pažangiais moksliniais atradimais.

Informacija parengta vadovaujantis contourenterprise.lt